Fenntartó

 

AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Az Alapító: Győri ETO FC Kft.
Az Alapítvány neve: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
A bírósági nyilvántartási száma, kelte: 51089; 2006. május 22.
A közhasznúsági és nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Pk.A.KH.60.075/2006/4.; 2006. június 9.

Az Alapítvány célja

 • a gyermek és ifjúsági sport, valamint a Győri ETO FC utánpótlás nevelés támogatása
 • a fogyatékkal élők sportjának támogatása
 • az egészséges életmód és a szabadidősport feltételeinek megteremtése és fejlesztésének elősegítése
 • a tanulmányi ösztöndíjrendszer működtetésével az ifjú sportolók körülményeinek javítása
 • a rászoruló tehetséges fiatal sportolók – mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről – szociális támogatása
  • középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a Győri ETO FC labdarúgó utánpótlásának támogatása érdekében, amely a versenysporttal összhangban tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • rehabilitációs foglalkozás;

A közhasznú szolgáltatások bárki számára hozzáférhetők.

Az Alapítvány jogállása: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

Az Alapítvány Alapítója: a Győri ETO FC Kft., amelynek képviseletét dr. Ökrös András ügyvezető igazgató látja el és  gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat.

Az Alapítvány jellege: az Alapítvány nyílt, ahhoz – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – bárki feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait és működési szabályait. Támogatással, juttatással a támogató nem válik alapítóvá.

Az Alapítvány vezetése
Az Alapítvány vagyonának kezelését, az Alapítvány szervezetének vezetését

 • az Alapítvány Kuratóriuma
 • két ülés között, utólagos beszámolási kötelezettséggel az Alapítvány Kuratóriumának elnöke látja el.

A Kuratórium jogállása

 • Az Alapítvány Kuratóriuma 4 főből áll.
 • A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra.
 • A Kuratórium a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik az Alapítvány gazdálkodási rendjének megvalósításáról.
 • A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető szerve.
 • A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
 • Az Alapítvány kuratóriumi tagjai

A Kuratórium elnöke

dr. Tóth Lajos
az ETO egykori játékosa

A Kuratórium tagjai

 Szeles Szabolcs

Szeles Szabolcs

 dr. Horváth Zoltán

dr. Horváth Zoltán

 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult szerve. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki.

A Felügyelő Bizottság három tagból áll

A Felügyelő Bizottság elnöke

 dr. Végh Tibor

dr. Végh Tibor

Felügyelő Bizottság tagjai

Világi Réka

Világi Réka

Hajszán Gyula

Hajszán Gyula